Vi udfører 

 

Naturpleje og genopretning

Vi tilbyder naturpleje & genopretning , som er en aktiv ændring i området, så der opstår nogle ønskede naturkvaliteter, og derved genskaber en tidligere naturtilstand. Der kan der være tale om genskabning af drænede vandområder, søer, opdyrkede overdrev, højmose, samt genskabelse af små vandhuller. 

Med vores mange årrige erfaring indenfor naturgenopretning, gør at vi har stor forståelse for overgaven & dermed letter arbejdsgangen. 

Af opgaver indenfor Naturpleje og Genopretning kan blandt andet nævnes: 


- Nedlægning af dambrug
- Etablering af favnepassager 
- Genslyngning af vandløb


Kontakt os for et uforpligtende tilbud på din opgave HER