Projekter

Lad os hjælpe dig godt på vej

Portfolio

Projekter

 • Naturgenopretning ved Skals Å


  Vådområdeprojekt ved Skals Å, hvor vi blandt andet etablerer to nye slyng ved Skals Å, en omlægning af Trudskov Bæk med 30 nye gydebanker. Sjøjfning/tilfyldning af 21 km grøfter og vandløb. Etablering af tunnel ved Løgstørvej.
   

  Information

  Kategori: Alt i jordarbejde 
  Web: Se mere
  Dato: 18.05.2015

 • Kloakseparering Frederiks


  Kloakseparering ved Frederiks med etablering af ny spidlevands- og regnvandsledning. Herunder skelbrønde og stikledninger. Samt etabelring af regnvands tank & spildevandspumpestation. 


  Information

  Kategori: Kloakarbejder/Tv  
  Dato: 01/05-2015 

 • BaneDanmark - Struer & Lyngs


  Nedlæggelse af private & offentlige overkørsler og overgange på banestrækning mellem Struer & Lyngs. I forbindelse med nedlæggelserne etableres der erstatningsveje. Hertil er laves der opgradering af afvandingssystemer for vej & bane. 

  Information

  Kategori: Alt i jordarbejde
  Web: Se mere
  Dato: 2013-2015 

 • Gl. Aarhusvej 289


  Nedrivning af eksisterende beboelse, samt etablering af sandpude, fundament og kloakering. 





  Information

  Kategori: Alt i jordarbejde 
  Dato: 01.01.2015